Fotografia rodzinna

Fotografia rodzinna to radosne wydarzenie w życiu rodziny. Dzieci, które są na różnym etapie dojrzewania wywołują uśmiechy na twarzach rodziców i najbliższej rodziny – warto, aby te chwile pozostały nie tylko w pamięci krewnych.

Wygłupy, żarty, przepychanki i dokuczanie młodszemu rodzeństwu to sytuacje, które wspomina się po latach z uśmiechem i łzami w oczach. Rodziny, które decydują się na „nagrodzenie się” tak wspaniałymi prezentami co uzgodniony okres mogą zaobserwować zmiany jakie w nich zachodzą jako zespole na całe życie oraz w poszczególnych jednostkach.

Opis usługi:

  • Fotografia wg życzenia i pomysłu Rodziny
  • Fotografia na papierze i nośniku CD
  • Dostosowanie sesji w godzinach odpowiadających Klientowi i Jego Dzieciom

Możliwe zmienne:

  • Lokalizacja – plener albo studio
  • Dostępne różne rekwizyty wykorzystywane podczas sesji

Powiązane usługi:

  • Wywołanie zdjęć w różnym formacie
  • Album
  • Foto – książka
  • Zdjęcia na płótnie
Menu