Krajowy Cech Fotografów

Krajowy Cech Fotografów to organizacja zrzeszająca zawodowych fotografów. Śląski oddział, z siedzibą w Katowicach liczy już ponad 30 lat i nieustannie wspiera merytorycznie zarówno swoich członków, jak i całą branżę fotograficzną.

„Foto u Jarka” jako firma, jest członkiem KCF od wielu lat, a Jarosław Deka w kadencji 2017-2021 pełnił społecznie funkcję rzecznika, członka Zarządu i bardzo aktywnie uczestniczył w wielu inicjatywach podejmowanych w celu usprawnienia pracy fotografów rzemieślników. Wraz z Cechmistrzem Markiem Gołąbkiem oraz Zarządem uczestniczył w wielu procesach mających na celu tworzenie istotnych dokumentów (jak np. opracowanie i wdrożenie instrukcji wykonywania zdjęć biometrycznych, czy wdrażania tarcz pomocowych w sytuacji kryzysu związanego z COVID-19).

Uczestnictwo w działaniach KCF przyczynia się również do tworzenia skutecznego programu edukacji uczniów odbywających praktyki zawodowe w zakładach fotograficznych.

http://www.fotograf.org.pl/

Menu